Ô lệch tâm vuông

Ô lệch tâm vuông

Ô lệch tâm vuông 2.5m

Linh động để sử dụng cho những không gian nhỏ hẹp

Đường kính tán dù 2.5m chiều cao tổng 2.7m

Ô lệch tâm vuông 3m

Kết cấu chắc chắn, phạm vi che nắng rộng

Đường kính tán dù 3m chiều cao tổng 2.85m

Ô lệch tâm vuông 3m 1 tầng

Kết cấu chắc chắn, phạm vi che nắng rộng

Đường kính tán dù 3m chiều cao tổng 2.85m

Ô lệch tâm vuông nghiêng 2.5m

Mẫu dù che nắng cực kì hiệu quả

Đường kính tán dù 2.5m chiều cao tổng 2.6m

Ô lệch tâm vuông 2.5m kiểu nâng

Tối đa hóa diện tích che nắng, kết cấu đơn giản, nhẹ nhàng

Đường kính tán dù 2.5m chiều cao tổng 2.6m