Ô đứng tâm vuông

Ô đứng tâm vuông

Ô đứng tâm vuông 2.5m

Thiết kế 2 tầng sáng tạo, tạo sự đột phá cho không gian ngoài trời của bạn.

Đường kính tán dù 2.5m chiều cao tổng 2.6m