Ô lệch tâm tròn

Ô lệch tâm tròn

Ô lệch tâm tròn 3.7m

Thân dù là sắt hộp vuông 60 x 60mm, kèo dù là hộp 13 x 26mm.

Đế ô làm bằng sắt đổ bê tông nặng 85kg

Ô lệch tâm tròn nghiêng 2.9m

Với khả năng nghiêng được nhiều vị trí

Đường kính tán dù 2.9m chiều cao tổng 2.6m

Ô lệch tâm tròn 3.2m 2 tầng

Đường kính tán dù 3,2m chiều cao tổng 2,7m, độ tán dù 2,1m

Vải dù làm chất liệu Polyeste 180g/m2 chống thấm n

Ô lệch tâm tròn 2.9m kiểu nâng

Thân dù tròn đường kính 60mm x dày 1,6mm, kèo dù là hộp 13 x 26mm

Vải dù: vải chuyên dùng ngoài trời Poliester 230gr

Ô lệch tâm tròn đôi 3m

Sản xuất bằng sắt tráng kẻm 2 mặt có khả năng chịu rỉ sét cao

Thân lớn ( thân vuông 75mm) khả năng chụi lực rất

Ô lệch tâm tròn 2.9m kiểu treo

Thân dù tròn đường kính 60mm x dày 1,6mm, kèo dù là hộp 13 x 26mm

Vải dù: vải chuyên dùng ngoài trời Poliester 230gr